Zatvori x
Naslovnica
Priča o projektu
Prikupljanje sredstava
Donirali smo
Pogodnosti kartice
Pristupnica

ČINIM DOBRO SVAKI DAN

Visa kartica sa srcem

Ukupno prikupljena sredstva

4.692.084,01 eura

Prema stanju od 31. 5. 2024.
Pogledajte dosadašnje donacije

O projektu - „Činim dobro svaki dan”

Projekt „Činim dobro svaki dan” pokrenuo je PBZ Card 2008. kako bi pomagao projektima od iznimnog značaja za daljnji rast i razvoj zajednice. Iste godine tržištu je predstavio Karticu sa srcem, tada American Express karticu sa srcem a danas Visa karticu sa srcem, posebno kreiranu karticu, koja uz osnovne financijske pogodnosti ima i humanitarni karakter.

Tako je započeo projekt „Činim dobro svaki dan” putem kojeg se danas prikupljaju sredstva za dobrobit djece i mladih te drugih osoba u potrebi.
Od samog početka putem projekta „Činim dobro svaki dan” PBZ Card je izdvajao sredstva za pomoć projektu „Praćenje djece s neurorizicima“. Danas PBZ Grupa prikupljenim sredstvima pomaže četiri projekta:

 • „Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi” Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 • „Pomažemo djeci, pomažemo Zemlji“, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 • „Srcem za djecu s malignim bolestima” Ministarstva zdravstva i
 • „Pomozimo oboljelima od rijetkih bolesti” također Ministarstva zdravstva.

Iznos ukupno prikupljenih sredstava za projekt „Činim dobro svaki dan” svakodnevno raste budući da za svaku transakciju napravljenu Visa karticom sa srcem PBZ Grupa ukupno donira po deset centi za projekte ministarstava. S rastom prikupljenih sredstava raste i broj donacija upućenih domovima socijalne skrbi i bolnicama diljem Hrvatske za kupnju potrebne opreme.

Projekt „Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi”

Svrha ovog projekta je poboljšanje uvjeta življenja djece u domovima socijalne skrbi.

Posebna važnost u sustavu socijalne skrbi pridaje se djeci iz socijalno ugroženih obitelji, djeci bez roditeljske skrbi ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s problemima u ponašanju kao i djeci s teškoćama u razvoju. PBZ Grupa ovom projektu pomaže donirajući prikupljena sredstva za kupnju opreme za domove za djecu, kao što je:

 • informatička oprema
 • vozila za prijevoz djece
 • oprema za stambene zajednice
 • obnova i uređenje dječjih igrališta i sportskih dvorana
 • uređenje senzornih soba za terapiju djece s teškoćama u razvoju
 • oprema rehabilitacijskih kabineta
 • edukacijsko-rehabilitacijska (didaktička) oprema
 • uređenje školskih radionica
 • uređenje okoliša i unutarnjih prostora domova
 • oprema za prostore druženja roditelja i djece
 • oprema za poludnevne i dnevne boravke
 • oprema za savjetovališta
 • oprema za kreativne radionice i drugo.

Domovi socijalne skrbi

Osnivač domova socijalne skrbi je Republika Hrvatska. Ovi domovi pružaju različite institucijske i izvaninstitucijske socijalne usluge, kao što su usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravka, smještaja te organiziranog stanovanja.

Pružanjem navedenih usluga, nastoji se svim korisnicima, a posebice djeci, omogućiti kvalitetan život te razvoj njihovih sposobnosti i potencijala. Domovi socijalne skrbi brinu se o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s teškoćama u razvoju i djeci s poremećajima u ponašanju.

5935
djece - korisnika usluga domova socijalne skrbi

U domovima za djecu bez roditeljske skrbi ili odgovarajuće roditeljske skrbi (13 domova) na smještaju se nalazi 474 korisnika, dok ostale (izvaninstitucijske) usluge domova koristi 613 djece. U domovima za djecu i mladež s problemima u ponašanju (10 domova) na smještaju se nalazi 209 korisnika, a ostale (izvaninstitucijske) usluge domova koristi 730 djece. U domovima za djecu s teškoćama u razvoju (20 domova), nalazi se 321 dijete na smještaju, dok ostale (izvaninstitucijske) usluge domova koristi 3588 djece.

Ukupan broj djece korisnika usluga domova socijalne skrbi je 5935, od čega je na smještaju 1004 djece, a djece korisnika ostalih usluga je 4931.

Projekt „Pomažemo djeci, pomažemo Zemlji“

Ciljna skupina ovog projekta su djeca i mladi bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju i djeca s teškoćama u razvoju. Projektom se želi poduprijeti nastavak procesa deinstitucionalizacije djece te prevencija institucionalizacije kroz razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga.

U skladu s tim u domovima socijalne skrbi za djecu, koji se u procesu deinstitucionalizacije postupno transformiraju u centre za pružanje usluga u zajednici, formiraju se mobilni timovi podrške u svrhu širenja izvaninstitucionalnih usluga. Povećanje dostupnosti usluga u zajednici provest će se poboljšanjem mobilnosti korisnika i pružatelja usluga opremanjem domova socijalne skrbi za djecu električnim vozila, pri čemu će se ujedno voditi briga o zaštiti okoliša i održivom razvoju.

Projekt „Srcem za djecu s malignim bolestima”

Zloćudne bolesti u djece predstavljaju medicinski i psihosocijalni problem djeteta, obitelji i šire zajednice. Budući da je visoka razina izlječivosti tumora kod djece, relativno mala incidencija te potreba za izvrsnošću u njihovu liječenju, tumori kod djece predstavljaju zahtjevan klinički, organizacijski i edukacijski problem. Osnova djelovanja u području pedijatrijske onkologije predstavlja Strateški plan Europskog udruženja za dječju onkologiju (SIOPE).

U skladu s Nacionalnim strateškim okvirom borbe protiv raka do 2030. godine potrebno je osigurati pedijatrijsku onkološku skrb u skladu s međunarodno definiranim smjernicama. PBZ Grupa pomaže ovom projektu donirajući sredstva za opremanje centara u kojima se provodi liječenje djece oboljele od malignih bolesti.

Projekt „Pomozimo oboljelima od rijetkih bolesti”

Prema definiciji koja je prihvaćena u Europskoj Uniji, rijetkim bolestima smatraju se one koje pogađaju manje od 5 oboljelih na 10 000 stanovnika. Procjenjuje se da u svijetu postoji 5000-8000 tisuća rijetkih bolesti od kojih u Europi boluje oko 35 milijuna ljudi. Budući da je općenito prihvaćeno da rijetke bolesti zahvaćaju oko 6% populacije, u Republici Hrvatskoj može se očekivati od 250.000 do 300.000 osoba oboljelih od rijetkih bolesti. Mnoge od tih bolesti vrlo su rijetke, javljaju se u manje od 1 na 100.000 stanovnika te u malim državama poput Hrvatske nerijetko je i manje od desetak oboljelih od određene bolesti. Većina rijetkih bolesti su genetičke ili prirođene, no među njih se ubrajaju i rijetke infekcije, alergijske/autoimune bolesti, otrovanja i degenerativni poremećaji. Oboljeli od rijetkih bolesti u pravilu iziskuju multidisciplinski pristup više stručnjaka u okviru specijaliziranih referentnih centara, a ponekad i skupu terapiju i posebnu rehabilitaciju i skrb. Radi potrebe unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite za oboljele od rijetkih bolesti nužno je osigurati opremu za kvalitetnu dijagnostiku i liječenje rijetkih bolesti. PBZ Grupa pomaže ovom projektu donirajući sredstva za opremanje centara u kojima se provodi liječenje oboljelih od rijetkih bolesti.

Projekt „Praćenje djece s neurorizicima”

Neurorizična djeca čine oko deset posto novorođenačke populacije. Uzroci neurorizika mogu biti različiti, a najčešće su vezani uz prerani ili otežani porod kao i razne poteškoće koje djeca mogu imati neposredno nakon rođenja. Zbog toga je potrebno rano, već u rodilištu, prepoznati neurorizičnu djecu, a na temelju rizičnih čimbenika i UZ mozga izdvojiti visoko i nisko neurorizičnu djecu.

Oko 3% neurorizične djece čine visokoneurorizična djeca. Kod takve djece postoji opasnost od razvoja cerebralne paralize, mentalne retardacije, poremećaja u govoru, motorici, koncentraciji i učenju.

Rano otkrivanje poteškoća i uključenje u habilitaciju mogu čak i spriječiti razvoj bolesti ili barem postići najveći mogući potencijal kod oboljelog djeteta.

PBZ Grupa je projekt „Praćenje djece s neurorizicima” pomagala od 2008. godine. Zbog velike razine realiziranosti ovog projekta i velikog broja bolnica koje je tijekom četrnaest godina opremila potrebnim medicinskim uređajima, od 1. svibnja 2022. PBZ Grupa umjesto ovoga pomaže druge projekte Ministarstva zdravstva.

Prijavite se na newsletter i prvi saznajte naše akcije!

Potvrđujem da sam upoznat/a i suglasan/a sa Zaštitom i obradom osobnih podataka

Unošenjem gore navedenih podataka, suglasni ste da PBZ Card iste podatke može obrađivati u svrhe dostave marketinških materijala (newslettera). Svoju privolu za ovu obradu možete u svakom trenutku povući putem za to predviđene poveznice (linka) u svakom pojedinom primjerku newslettera ili putem web forme koja se nalazi ovdje. Napominjemo da će odjava biti aktivna najkasnije unutar sedam radnih dana od zaprimanja.